آرشیو مطالب : مغز


چگونه کودکان را از اخبار ناگوار دور نگه داریم؟

چگونه کودکان را از اخبار ناگوار دور نگه داریم؟

احساساتی که نشان میدهد ضریب هوشی شما بالا است

احساساتی که نشان میدهد ضریب هوشی شما بالا است

کدام آجیل توانایی مغزی را ارتقا می دهد؟

کدام آجیل توانایی مغزی را ارتقا می دهد؟
رئیس بیمارستان بزرگ دزفول:

اهدای اعضای مرد 39 ساله اهل دزفول ناجی 4 بیمار شد

اهدای اعضای مرد 39 ساله اهل دزفول ناجی 4 بیمار شد
توسط واحد فراهم آوری دانشگاه علوم پزشكی ایران؛

پیشرفته ترین اهدای عضو جهان در ایران انجام شد بعلاوه فیلم

پیشرفته ترین اهدای عضو جهان در ایران انجام شد بعلاوه فیلم
مطالعات نشان می دهد؛

عوارض جانبی درمان سرطان در زنان بیشتر است

عوارض جانبی درمان سرطان در زنان بیشتر است
محققان می گویند؛

ریسک سکته مغزی در زنان جوان بیشتر است

ریسک سکته مغزی در زنان جوان بیشتر است
در بیست وششمین امین پیوند قلب.

تپش قلب در دستان تكنسین های اورژانس

تپش قلب در دستان تكنسین های اورژانس
در بیست وششمین امین پیوند قلب.

تپش قلب در دستان تكنسین های اورژانس

تپش قلب در دستان تكنسین های اورژانس

اولین گیرنده قلب پیوندی در خوزستان فوت كرد

اولین گیرنده قلب پیوندی در خوزستان فوت كرد
سلامت