معاون درمان وزارت بهداشت تشریح كرد؛

جزئیات دستورالعمل آمادگی درمان اومیکرون در بیمارستان ها

جزئیات دستورالعمل آمادگی درمان اومیکرون در بیمارستان ها

به گزارش سلامت معاون درمان وزارت بهداشت، به تشریح دستورالعمل آمادگی درمان سویه اومیکرون در پاندمی کووید ۱۹ پرداخت.


به گزارش سلامت به نقل از مهر، سعید کریمی اظهار داشت: با عنایت به شروع خیز ششم اپیدمی در کشور «دستورالعمل آمادگی درمان سویه اومیکرون در پاندمی کووید ۹۱» به مراکز درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردیده است. وی ادامه داد: هیأت رئیسه دانشگاه یا دانشکده در اسرع وقت باید از ظرفیت های موجود درمانی کلیه بیمارستان های زیر پوشش بازدید و برای تکمیل ظرفیت درمانی منطقه اقدام نمایند. وی افزود: بیمارستان های معین (ریفرال) منطقه ای تفکیک و تعیین شده و مسیر ارجاع و رجوع بیماران سرپایی و بستری مشخص شود. بر مبنای تجربیات موج های قبلی و بار رجوع برای تکمیل ظرفیت موردنیاز، توالی بیمارستان های معین برای پذیرش بیماران با تکیه بر گروههای سنی زیر ۱۴ سال تعیین شود. معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: دانشگاه های علوم پزشکی باید در صورت نیاز از راه ایجاد بخش، راه اندازی کلینیک های تنفسی یا تجمیع بخش های بیمارستانی موجود و تعیین مسیر حرکت بیمار، عرضه خدمات درمانی را در سریع ترین زمان ممکن فراهم نمایند. کریمی بیان نمود: در صورت افزایش احتیاج به عرضه خدمات سرپایی با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان علاوه بر کلینیک های تنفسی، از فضاهای مراکز جامع سلامت به صورت شبانه روزی استفاده گردد.استقرار بیمارستان صحراییوی با تکیه بر این که در صورت احتیاج به استقرار بیمارستان سیار و صحرایی، مبحث باید به صورت آنی و بدون فوت وقت در هیأت رئیسه دانشگاه و ستاد کرونا استان مطرح و در صورت تصویب، مراتب با معاونت درمان ستاد وزارت بهداشت مکاتبهشود، اظهار داشت: با عنایت به محدودیت های عرضه خدمات در بیمارستان های سیار و صحرایی، پیش از هرگونه تصمیم گیری در این خصوص، باید ظرفیت های موجود محلی و امکان اعزام و انتقال بیمار به استانهای همجوار و معین بررسی شود. وی افزود: تشکیل جلسات دانشگاهی و مناطق آمایشی حداقل دو بار در هفته جهت بررسی موارد فوق ضروری می باشد. همینطور باید تیم نظارتی ستاد معاونت درمان در دانشگاه ها تشکیل و نظارت تمامی بیمارستان ها بر مبنای چک فهرست پیوست به صورت روزانه بررسی و نکات قابل بهبود را پیگیری کنند. معاون درمان خاطرنشان کرد: بیمارستان ها باید بر مبنای اطلاعات ثبت شده سامانه آواب (آمار و اطلاعات بیمارستانی) در بازه های زمانی مشخص، اطلاعات بیمارپذیری و شرایط اپیدمیولوژی بیماری و تعداد پذیرش در دوره های بروز بیماری، فضا، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز را برآورد و در کمیته مدیریت بحران بیمارستان مطرح و ثبت کرده و به معاونت درمان دانشگاه ها ارسال نمایند. کریمی اضافه کرد: باید فضاهای پیشبینی شده برای افزایش ظرفیت پذیرش بیمارستان در شرایط اضطرار مشخص و آمادگی تجهیز اضطراری آنها برای پذیرش بیماران سرپایی و بستری وجود داشته باشد. وی افزود: کلینیک های تنفسی و واحدهای بستری اولیه وابسته به بیمارستان می بایست سازماندهی شوند. نشانی و لیست بیمارستان های ریفرال و مکان های جایگزین باید با هماهنگی معاونت درمان دانشگاه در اختیار تیم مدیریتی بیمارستان قرار داده شده و در دفتر ریاست و مترون موجود باشد. کریمی بیان داشت: در صورت افزایش بار مراجعه، تیم مدیریت بیمارستان تحت نظارت رئیس بیمارستان به صورت روزانه تشکیل جلسه داده و طبق گزارش روزانه دریافتی، نظارت کافی برای پذیرش بیماران سرپایی و بررسی اندیکاسیون های بستری و ترخیص به عمل آید. وی خاطرنشان کرد: در صورت افزایش ضریب اشغال بیشتر از ۵۰ درصد تخت های بستری عادی و بیشتر از ۶۰ درصد تخت های ویژه توسط بیماران کووید ۱۹ با هماهنگی و تأیید معاونت درمان دانشگاه ها و طرح و تصویب در هیأت رئیسه دانشگاه پذیرش بیماران الکتیو لغو می شود.استفاده از اماکن ورزشیمعاون درمان اظهار داشت: در صورت افزایش ضریب اشغال بیشتر از ۸۰ درصد تخت های بستری ویژه و عادی توسط بیماران کووید ۱۹ میتوان از سالن ها و اماکن ورزشی در جوار بیمارستان جهت درمان و بستری بیماران با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، استفاده نمود. برای تعیین روند افزایش ضریب اشغال، نظارت و تأیید تیم مدیریت تخت بیمارستان، ضروری می باشد. کریمی اضافه کرد: تریاژ بیماران دارای علایم حاد تنفسی ترجیحاً در کلینیک های تنفسی صورت گیرد و در صورت عدم تفکیک فضای کلینیک تنفسی از فضای اورژانس بیمارستان، فضای تریاژ و یا چادر (سازه غیر ثابت) برای ارزیابی بیماران مشکوک و محتمل به همراه ترسیم خط سیر بیماران از واحد تریاژ تا فضای انتظار و اتاق ارزیابی ویژه این بیماران در نظر گرفته شود. وی ضمن اشاره به این که فرایند تریاژ باید مکتوب و مستند باشد و پرستار تریاژ تسلط کافی به الگو و جزئیات تریاژ داشته باشد، اظهار داشت: نوبت دهی ویزیت بیماران سرپایی و پذیرش بستری (به تفکیک بیماران کووید ۱۹ و سایر بیماران) از طرق مختلف مانند سامانه تلفنی یا پیامکی پیشبینی و در صورت امکان اجرایی شود. مستندات اقدامات باید موجود باشد. وی افزود: مستندات کاغذی و یا الکترونیک فرایند تریاژ مجدد در فضاهای انتظار و درمان بیماران اورژانس و کلینیک های غیر عفونی جهت تمامی پرسنل درمانی وجود داشته باشد. سیستم گزارش دهی و اطلاع رسانی آنی به کارشناس کنترل عفونت بیمارستان و کارشناس مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت شهرستان وجود داشته باشد و توسط تیم مدیریتی بیمارستان از راه مشاهده و بررسی سامانه ها و روش های موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. کریمی عنوان کرد: در سطح بیمارستان باید فرد یا افرادی مسلط به امور آمار در تمامی ایام هفته (شامل روزهای تعطیل) برای ورود اطلاعات و آمارهای موردنیاز وزارت تعیین شده باشند و روزانه آمار مراجعین (سرپایی و بستری و به تفکیک سنی) شاخص مدت زمان اقامت بیماران در بخش های عادی و ویژه، بیماران ترخیصی، پیگیری بیماران بعد از ترخیص، آمار کارکنان مبتلا (شاخص ابتلای پرسنل)، آمار فوت، میزان عفونت ها، نیازهای دارویی، تاسیساتی، اکسیژن و سایر اطلاعات موردنیاز را با هماهنگی ستاد دانشگاه ها در سامانه های مربوطه با مسئولیت، نظارت و تأیید رئیس بیمارستان انجام دهند. معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: لازم است بر نحوه اکسیژن درمانی بر مبنای پروتکل مربوطه باید نظارت شود. به منظور اطمینان از تأمین اکسیژن بیمارستانی تیمی متشکل از کارشناس تجهیزات پزشکی، کارشناس دفتر فنی و کارشناس نظارت و ارزشیابی از حوزه های ستادی دانشگاه با حکم ویژه رئیس دانشگاه به صورت مستمر به کلیه بیمارستان های تابعه مراجعه کرده و از نحوه اکسیژن رسانی بیمارستان بازدید و فرم اطلاعاتی سیستم اکسیژن درمانی بیمارستان را تکمیل می کنند. وی ادامه داد: تیم های نظارتی، تیم تنفسی و تیم مدیریت تخت باید سازماندهی شود و هماهنگی های لازم را برای نظارت بر پذیرش و ترخیص بیماران را انجام دهند. در صورت افزایش موارد رجوع سرپایی، بستری گزارش تیم مدیریت تخت به صورت روزانه به تیم مدیریتی بیمارستان عرضه شود. کریمی افزود: همینطور باید از واکسیناسیون کلیه پرسنل مطابق بخشنامه های ابلاغی اطمینان حاصل شود. وسایل حفاظت فردی بر مبنای میزان ریسک انتقال بیماری متناسب با وظایف بالینی کارکنان با عنایت به نوع عرضه خدمات مستقیم و غیر مستقیم و شدت و مدت تماس، توزیع و نحوه استفاده از آنها توسط واحد کنترل عفونت نظارت شوند. و با عنایت به اهمیت استفاده از ماسک در کاهش ابتلاﺀ به تمامی سویه های کووید ۱۹ در این مورد هم بر استفاده از ماسک تاکید می شود.


منبع:

1400/11/24
11:26:04
5.0 / 5
645
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
لینک دوستان سلامت
سلامت