آرشیو مطالب : پانسمان

برای فصل بهار ۱۴۰۳:

سهمیه پانسمان های تخصصی بیماران پروانه ای تحویل گردید

سهمیه پانسمان های تخصصی بیماران پروانه ای تحویل گردید
كاملی عنوان كرد؛

جزئیات حمایت بیمه سلامت از بیماران سوختگی

جزئیات حمایت بیمه سلامت از بیماران سوختگی
از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی ایران؛

پانسمان های نوبت پاییز بیماران پروانه ای تامین شد

پانسمان های نوبت پاییز بیماران پروانه ای تامین شد
مسئول درمانگاه جهادی شهید فقیهی شیراز خبر داد؛

ارائه۲۲هزار خدمت توسط درمانگاه فقیهی شیراز به زوار اربعین

ارائه۲۲هزار خدمت توسط درمانگاه فقیهی شیراز به زوار اربعین

ارائه ۲۸ هزار خدمت درمانی و پزشکی به حجاج ایرانی در مکه و مدینه

ارائه ۲۸ هزار خدمت درمانی و پزشکی به حجاج ایرانی در مکه و مدینه
وزیر بهداشت:

تعدادی از کارهای تخصصی حوزه سلامت نیازمند پیوست فرهنگی است

تعدادی از کارهای تخصصی حوزه سلامت نیازمند پیوست فرهنگی است
سلامت