آرشیو مطالب : انستیتو پاستور ایران

رئیس انستیتو پاستور ایران مطرح كرد؛

ایمنی 100 درصدی در مقابل اومیکرون با 4 دوز واکسن پاستوکووک

ایمنی 100 درصدی در مقابل اومیکرون با 4 دوز واکسن پاستوکووک
عضو كمیته علمی كشوری كووید ۱۹ تاكید كرد؛

دوز سوم واکسن کرونا را بزنید

دوز سوم واکسن کرونا را بزنید
رئیس انستیتو پاستور ایران عنوان كرد؛

اثربخشی 96 و نیم درصدی واکسن پاستوکووک

اثربخشی 96 و نیم درصدی واکسن پاستوکووک

کاهش تلفات کرونائی و افزایش شهرهای قرمز

کاهش تلفات کرونائی و افزایش شهرهای قرمز

واکسن پاستوکووک پلاس در سبد دز یادآور اسپوتنیک و آسترازنکا قرار گرفت

واکسن پاستوکووک پلاس در سبد دز یادآور اسپوتنیک و آسترازنکا قرار گرفت

سوم مرداد و آخرین خبرهای كرونایی استان ها

سوم مرداد و آخرین خبرهای كرونایی استان ها
وزیر بهداشت:

واكسن كرونای موسسه رازی در راه فاز انسانی

واكسن كرونای موسسه رازی در راه فاز انسانی
رئیس اپیدمیولوژی انستیتو پاستور اعلام كرد؛

افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس كرونا

افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس كرونا
سلامت