آرشیو مطالب : انستیتو پاستور ایران


سوم مرداد و آخرین خبرهای كرونایی استان ها

سوم مرداد و آخرین خبرهای كرونایی استان ها
وزیر بهداشت:

واكسن كرونای موسسه رازی در راه فاز انسانی

واكسن كرونای موسسه رازی در راه فاز انسانی
رئیس اپیدمیولوژی انستیتو پاستور اعلام كرد؛

افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس كرونا

افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس كرونا
سلامت