دانشگاه های خصوصی و دولتی ترکیه

دانشگاه های خصوصی و دولتی ترکیه

تمام موسسات آموزش عالی ترکیه هم خصوصی و هم دولتی آموزش با کیفیت بالا و استانداردی را به دانشجویان بومی و بین‌المللی ارائه می دهند.


در این مقاله به معرفی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی ترکیه پرداخته شده است. دانشگاه‌های دولتی ترکیه اکثریت ثبت نام (یعنی حدود 75٪) را شامل می‌شوند و به طور کلی گسترده‌ترین طیف برنامه‌های کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف در دانشگاه‌های دولتی ارائه می گردند.

هزینه تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی ترکیه بالاتر و شرایط پذیرش آن‌ها کمی آسان‌تر است، اما این بدان معنا نیست که از اعتبار علمی خوبی برخوردار نیستند. تمام موسسات آموزش عالی ترکیه هم خصوصی و هم دولتی آموزش با کیفیت بالا و استانداردی را به دانشجویان بومی و بین‌المللی ارائه می دهند.

لیست دانشگاه‌های خصوصی ترکیه

محبوب‌ترین دانشگاه‌های خصوصی در ترکیه کدامند؟ موسسه مهاجرتی آرال گام سعی نموده است تا با انتشار لیستی از برترین دانشگاه‌های خصوصی ترکیه انتخاب را برای دانشجویان بین‌المللی آسان نماید.

دانشگاه‌های دولتی ترکیه

شهر

Koç Üniversitesi

دانشگاه کوچ

استانبول

Sabanci Üniversitesi

دانشگاه سابانچی

استانبول

Bilkent Üniversitesi

دانشگاه بیلکنت

آنکارا

Istanbul Bilgi Üniversitesi

دانشگاه بیلگی استانبول

استانبول

Baskent Üniversitesi

دانشگاه باسکنت

آنکارا

Bahçesehir Üniversitesi

دانشگاه باغچه شهیر

استانبول

Yeditepe Üniversitesi

دانشگاه یدیتپه

استانبول

Kadir Has Üniversitesi

دانشگاه کدیر هاس

استانبول

Çankaya Üniversitesi

دانشگاه کانکایا

آنکارا

Istanbul Kültür Üniversitesi

دانشگاه فرهنگ استانبول

استانبول

Izmir Ekonomi Üniversitesi

دانشگاه اقتصاد ازمیر

ازمیر

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

دانشگاه اقتصاد و صنعت TOBB

آنکارا

Istanbul Aydin Üniversitesi

دانشگاه آیدین استانبول

استانبول

Atilim Üniversitesi

دانشگاه آتیلیم

آنکارا

Özyegin Üniversitesi

دانشگاه اوزیگین

استانبول

Üsküdar Üniversitesi

دانشگاه اوسکودار

استانبول

Isik Üniversitesi

دانشگاه نور

استانبول

Dogus Üniversitesi

دانشگاه دوگوس

استانبول

Istanbul Gelisim Üniversitesi

دانشگاه گلسیم استانبول

استانبول

Maltepe Üniversitesi

دانشگاه مالتپه

استانبول

Yasar Üniversitesi

دانشگاه یاسار

ازمیر

Okan Üniversitesi

دانشگاه اوکان

استانبول

Haliç Üniversitesi

دانشگاه هالیک

استانبول

Nisantasi Üniversitesi

دانشگاه نیسانتاسی

استانبول

Beykent Üniversitesi

دانشگاه بیکنت

استانبول

Istanbul Medipol Üniversitesi

دانشگاه مدیپول استانبول

استانبول

Istanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

دانشگاه صباحاتتین زعیم استانبول

استانبول

Istanbul Ticaret Üniversitesi

دانشگاه بازرگانی استانبول

استانبول

Çag Üniversitesi

دانشگاه اعصار

جدید

Istanbul Arel Üniversitesi

دانشگاه آرل استانبول

استانبول

Beykoz Üniversitesi

دانشگاه بیکوز

استانبول

Acibadem Üniversitesi

دانشگاه آجی بادم

استانبول

KTO Karatay Üniversitesi

دانشگاه KTO کاراتای

کاراتای

Mef Üniversitesi

دانشگاه مف

استانبول

Ufuk Üniversitesi

دانشگاه اوفوک

آنکارا

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

دانشگاه حسن کالیونجو

غازیانتپ

Altinbas Üniversitesi

دانشگاه آلتینباس

استانبول

Istanbul Gedik Üniversitesi

دانشگاه گدیک استانبول

استانبول

Ted Üniversitesi

دانشگاه تد

آنکارا

Piri Reis Üniversitesi

دانشگاه پیری ریس

استانبول

Biruni Üniversitesi

دانشگاه بیرونی

استانبول

Avrasya Üniversitesi

دانشگاه اوراسیا

ترابزون

Istanbul Ayvansaray Üniversitesi

دانشگاه ایوان سرای استانبول

استانبول

Bezmiâlem Vakif Üniversitesi

دانشگاه بزمیالم وکیف

استانبول

Istanbul Yeni Yüzyil Üniversitesi

دانشگاه قرن جدید استانبول

استانبول

Istinye Üniversitesi

دانشگاه ایستینیه

استانبول

Antalya Bilim Üniversitesi

دانشگاه علوم آنتالیا

آنتالیا

Ibn Haldun Üniversitesi

دانشگاه ابن حلدون

استانبول

Toros Üniversitesi

دانشگاه توروس

شهر جدید

Demiroglu Bilim Üniversitesi

دانشگاه علوم دمیراوغلو

استانبول

Istanbul 29 Mayis Üniversitesi

دانشگاه 29 می استانبول

استانبول

Istanbul Esenyurt Üniversitesi

دانشگاه اسنیورت استانبول

استانبول

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

دانشگاه انجمن هوانوردی ترکیه

آنکارا

Konya Gida ve Tarim Üniversitesi

دانشگاه غذا و کشاورزی قونیه

قونیه

Istanbul Rumeli Üniversitesi

دانشگاه روملی استانبول

استانبول

Istanbul Kent Üniversitesi

دانشگاه کنت استانبول

استانبول

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

دانشگاه نوح نچی یزگان

قیصری (Kayseri)

Fenerbahçe Üniversitesi

دانشگاه فنرباغچه

استانبول

Alanya Hamdullah Emin Pasa Üniversitesi

دانشگاه آلانیا حمدالله امین پاسا

آلانیا

Sanko Üniversitesi

دانشگاه سانکو

غازیانتپ

Yüksek Ihtisas Üniversitesi

دانشگاه تخصصی عالی

آنکارا

Antalya Akev Üniversitesi

دانشگاه آکیف آنتالیا

آنتالیا

Anka Teknoloji Üniversitesi

دانشگاه صنعتی آنکا

آنکارا

 

 

لیست دانشگاه‌های دولتی ترکیه

در ادامه لیستی از دانشگاه‌های دولتی ترکیه همراه با شهر محل تحصیل ارائه شده است.

دانشگاه‌های دولتی ترکیه

شهر

Anadolu Üniversitesi

دانشگاه آناتولی

اسکی شهیر

Istanbul Üniversitesi

دانشگاه استانبول

استانبول

Orta Dogu Teknik Üniversitesi

دانشگاه فنی خاورمیانه

آنکارا

Bogaziçi Üniversitesi

دانشگاه بوغازیچی

استانبول

Istanbul Teknik Üniversitesi

دانشگاه فنی استانبول

استانبول

Ankara Üniversitesi

دانشگاه آنکارا

آنکارا

Marmara Üniversitesi

دانشگاه مرمره

استانبول

Hacettepe Üniversitesi

دانشگاه Hacettepe

آنکارا

Atatürk Üniversitesi

دانشگاه آتاتورک

ارزروم

Dokuz Eylül Üniversitesi

دانشگاه دوکوز ایلول

ازمیر

Ege Üniversitesi

دانشگاه اژه

ازمیر

Sakarya Üniversitesi

دانشگاه ساکاریا

ساکاریا

Yildiz Teknik Üniversitesi

دانشگاه فنی یلدیز

استانبول

Uludag Üniversitesi

دانشگاه اولوداگ

بورسا

Gazi Üniversitesi

دانشگاه غازی

آنکارا

Erciyes Üniversitesi

دانشگاه Erciyes

قیصری Kayseri

Akdeniz Üniversitesi

دانشگاه مدیترانه

آنتالیا

Selçuk Üniversitesi

دانشگاه سلجوک

سلجوقی

Kocaeli Üniversitesi

دانشگاه کوجالی

کوجایلی

Çukurova Üniversitesi

دانشگاه کوکورووا

آدانا

Ondokuz Mayis Üniversitesi

دانشگاه اوندوکوز مایس

سامسون Samsun

Süleyman Demirel Üniversitesi

دانشگاه سلیمان دمیرل

اسپارتا

Eskisehir Osmangazi Üniversitesi

دانشگاه اسکی شهیر عثمانگازی

اسکی شهیر

Firat Üniversitesi

دانشگاه فیرات

الازیگ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

دانشگاه فنی کارادنیز

ترابزون

Pamukkale Üniversitesi

دانشگاه پاموکاله

دنیزلی

Gaziantep Üniversitesi

دانشگاه غازیانتپ

غازیانتپ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

دانشگاه اونسکیز مارت چاناک کاله

چاناکاله

Mugla Sitki Koçman Üniversitesi

دانشگاه Mugla Sitki Kocman

موگلا

Trakya Üniversitesi

دانشگاه تراکیا

ادیرنه

Karabük Üniversitesi

دانشگاه کارابوک

کارابوک

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

دانشگاه سیواس جمهوریت

سیواس

Bülent Ecevit Üniversitesi

دانشگاه بولنت اجویت

زونگولدک

Tokat Gaziosmanpasa Üniversitesi

دانشگاه توکات گازیوسمانپاشا

Tokat

Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

موسسه فناوری ازمیر

ازمیر

Kahramanmaras Sütçü Imam Üniversitesi

دانشگاه امام سوتکو قهرمان مراس

Kahramanmaras

Balikesir Üniversitesi

دانشگاه بالیکسیر

بالیکسیر

Kütahya Dumlupinar Üniversitesi

دانشگاه کوتاهیا داملوپینار

کوتاهیا  Kütahya

Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi

دانشگاه Bolu Abant Izzet Baysal

Bolu

Necmettin Erbakan Üniversitesi

دانشگاه نجم الدین اربکان

قونیه

Dicle Üniversitesi

دانشگاه دیکل

دیاربکر Diyarbakir

Harran Üniversitesi

دانشگاه حران

سانلیورفا Sanliurfa

Kirikkale Üniversitesi

دانشگاه کریک کاله

کریک کاله  Kirikkale

Afyon Kocatepe Üniversitesi

دانشگاه Afyon Kocatepe

افیون کاراهیسار Afyonkarahisar

Inönü Üniversitesi

دانشگاه اینونو

مالاتیا

Van Yüzüncü Yil Üniversitesi

دانشگاه صدمین سالگرد ون

ون Van

Düzce Üniversitesi

دانشگاه دوزچه

دوزچه

Mersin Üniversitesi

دانشگاه مرسین

شهر جدید Yenisehir

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

دانشگاه هاتای مصطفی کمال

Antakya

Galatasaray Üniversitesi

دانشگاه گالاتاسرای

استانبول

Kafkas Üniversitesi

دانشگاه قفقاز

قارص Kars

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

دانشگاه Burdur Mehmet Akif Ersoy

بوردور

Aksaray Üniversitesi

دانشگاه آکسارای

آکسارای Aksaray

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

دانشگاه مانیسا جلال بایار

مانیسا

Aydin Adnan Menderes Üniversitesi

دانشگاه آیدین عدنان مندرس

Aydin

Usak Üniversitesi

دانشگاه اوساک

Usak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

دانشگاه هنرهای زیبای معمار سینان

استانبول

Ankara Yildirim Beyazit Üniversitesi

دانشگاه ییلدیریم بیازیت آنکارا

آنکارا

 

 

مشاوران موسسه مهاجرتی آرال گام

مجموعه آرال گام(https://aralgam.com/)، یک مرکز تخصصی ارائه دهنده کلیه‌ی خدمات مربوط به مهاجرت به کشور ترکیه می باشد. همچنین شما می توانید خدماتی مانند، افتتاح حساب بانکی در ترکیه، خرید ملک در ترکیه، ثبت شرکت در ترکیه، ثبت ازدواج بین المللی در ترکیه، اجاره ملک در ترکیه، اخذ شهروندی کشور ترکیه، تحصیل در ترکیه، تحصیل پزشکی در ترکیه، افتتاح حساب بین المللی به صورت غیرحضوری را به راحتی با همکاری مجموعه آرال گام در کشور ترکیه انجام دهید. موسسه مهاجرتی آرال گام از مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات مشاوره استقبال نموده و این خدمات را به صورت رایگان در اختیار ایشان قرار می دهد.

 

1401/06/26
15:03:51
5.0 / 5
428
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
سلامت