آرشیو مطالب : وزارت بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد:

۱۹۹ فوتی كرونا در ۲۴ ساعت گذشته

۱۹۹ فوتی كرونا در ۲۴ ساعت گذشته
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

۱۵۳ فوتی كرونا در شبانه روز گذشته

۱۵۳ فوتی كرونا در شبانه روز گذشته
سردار رحیمی در گفت وگو با مهر:

نهادی از پلیس نخواسته تا به موضوع آگهی فروش اعضای بدن ورود كند

نهادی از پلیس نخواسته تا به موضوع آگهی فروش اعضای بدن ورود كند
لاری خبر داد

افزایش موارد بستری كرونا در 3 استان

افزایش موارد بستری كرونا در 3 استان
لینک دوستان سلامت