مطالب سلامت


لوازم مدرن پخت و سرو غذا

لوازم مدرن پخت و سرو غذا
رئیس سازمان اورژانس كشور:

مدیریت ایمنی راه ها نیازمند نگاه سیستمی است

مدیریت ایمنی راه ها نیازمند نگاه سیستمی است
معاون درمان وزارت بهداشت تاكید كرد؛

حضور همراهان بیمار در تمامی بخش های بیمارستانی ممنوع می باشد

حضور همراهان بیمار در تمامی بخش های بیمارستانی ممنوع می باشد
یافته محققان فرانسوی؛

داروهای ضدفشارخون ریسك مرگ بیماران كرونائی را می كاهد

داروهای ضدفشارخون ریسك مرگ بیماران كرونائی را می كاهد
معاون درمان وزارت بهداشت:

محدودیت ها توانسته سیكل بیماری كرونا را بشكند

محدودیت ها توانسته سیكل بیماری كرونا را بشكند

مركز پاسخگویی به بیماران كرونائی در محل سازمان اورژانس كشور افتتاح شد

مركز پاسخگویی به بیماران كرونائی در محل سازمان اورژانس كشور افتتاح شد

حوادث ویژه 996 نفر مصدوم برجای گذاشت

حوادث ویژه 996 نفر مصدوم برجای گذاشت
سخنگوی سازمان غذا و دارو تشریح كرد؛

وضعیت مجوز تولید ۴ قلم فرآورده گیاهی ضد كرونائی

وضعیت مجوز تولید ۴ قلم فرآورده گیاهی ضد كرونائی
مومنی در گفت وگو با مهر خبر داد

داروی گیاهی ترك اعتیاد در انتظار صدور مجوز از جانب وزارت بهداشت

داروی گیاهی ترك اعتیاد در انتظار صدور مجوز از جانب وزارت بهداشت
رئیس سازمان اورژانس كشور:

سوانح رانندگی از عوامل اصلی تهدید كننده سلامت است

سوانح رانندگی از عوامل اصلی تهدید كننده سلامت است
لینک دوستان سلامت
سلامت