مطالب سلامت


پنجم بهمن ماه و آخرین خبرهای کرونایی استان ها

پنجم بهمن ماه و آخرین خبرهای کرونایی استان ها
پزشكان اعلام كردند؛

بررسی داروی ایورمکتین بعنوان درمان احتمالی کرونا

بررسی داروی ایورمکتین بعنوان درمان احتمالی کرونا
در نشست خبری مطرح شد؛

افزایش سرعت پرداختی های بیمه سلامت برای نسخ الکترونیکی

افزایش سرعت پرداختی های بیمه سلامت برای نسخ الکترونیکی
معاون درمان وزارت بهداشت تاكید كرد؛

توجه به اصالت سنجی دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها

توجه به اصالت سنجی دارو و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها

خرید لوله مانیسمان

خرید لوله مانیسمان
سخنگوی گمرك:

۲ و دو دهم میلیون دز آسترازنکای اهدایی اسپانیا بامداد امروز وارد کشور شد

۲ و دو دهم میلیون دز آسترازنکای اهدایی اسپانیا بامداد امروز وارد کشور شد
سازمان بهداشت جهانی اعلام كرد؛

تایید دو دارو برای مقابله بهتر با سویه اومیکرون

تایید دو دارو برای مقابله بهتر با سویه اومیکرون
گزارش سلامت؛

افزایش ۴۳ درصدی موارد اومیکرون

افزایش ۴۳ درصدی موارد اومیکرون

شروع طرح ملی عدالت و تعالی در سلامت کشور با حضور وزیر بهداشت در مشهد

شروع طرح ملی عدالت و تعالی در سلامت کشور با حضور وزیر بهداشت در مشهد

22 درصد سبزواری ها دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند

22 درصد سبزواری ها دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند
سلامت