آرشیو مطالب : اختلال

محققان استرالیایی ادعا می كنند؛

گرما در بیماری كووید 19 ارزش درمانی دارد

گرما در بیماری كووید 19 ارزش درمانی دارد
یافته محققان انگلیسی؛

استفاده از داروی آسم برای درمان آلزایمر

استفاده از داروی آسم برای درمان آلزایمر
در گزارش سلامت مطرح شد؛

علل شیوع عارضه شكاف لب و كام

علل شیوع عارضه شكاف لب و كام
یافته محققان استونی؛

تشخیص آلزایمر با وجود میزان مس در خون

تشخیص آلزایمر با وجود میزان مس در خون
فوق تخصص غدد عنوان كرد

شایع ترین علت عقب ماندگی ذهنی كودكان

شایع ترین علت عقب ماندگی ذهنی كودكان
لینک دوستان سلامت